Hem

 

Vänd er med förtroende till AB DELICHON med frågor kring bostadsrättsbildning
och ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Bolaget har lång erfarenhet och humana priser.

Ett urval av bostadsrättsbildningar där bolaget assisterat föreningsstyrelsen redovisas under fliken:
Några föreningar där bolaget biträtt styrelsen.

Bolaget samverkar med Canreda AB och Rolf Levin Byggkonsult AB bl a när det gäller
intygsgivning för ekonomiska planer.