Om bolaget

 

Jan Sandberg, Vd, AB DELICHON

Utbildning:
1966 Civilingenjör (L) KTH1965
1975 Ettårig vidareutbildning NORDPLAN Samhällsplanering
1976 Konstvetenskap 20 poäng
Anställningar:
1964-1967 Stockholms Fastighetskontor
1967-1969 Stockholms Läns Lantmäterikontor
1969-1973 Stockholms Fastighetskontor
1973-1984 Lantmäteristyrelsen/verket, Värderingsenheten
1984-1986 Gävle-Dala Stadshypoteksförening
1986-1995 Lantmäteriet Fastighetsekonomi, Gävleborgs län
1995-1996 Svensk Fastighetsvärdering AB (SVEFA)
1996- AB DELICHON, egen verksamhet
Arbetsuppgifter under åren:
Fastighetsvärdering, alla fastighetstyper, bostadsrättsbildning,
ombildning, ersättningsrättsliga tjänster samt internationell utbildning

Ledamot av Samfundet för Fastighetsekonomi sedan 1960-talet
Av Boverket godkänd intygsgivare för ekonomiska planer
Innehar F-skattesedel